Tehničke specifikacije furnira

Saznajte više o tehničkim specifikacijama furnira
i otkrijte čitav novi svet opcija

Šta je furnir?

Furniri su tanki listovi drveta. Prema istorijskim zapisima, drevni Egipćani su prvi koristili furnire u dekorativne svrhe. Proizvodnja furnira razvija se u uspešnu komercijalnu industriju od 1950-ih.

Furnir se dobija ili „ljuštenjem“ debla drveta ili sečenjem velikih pravougaonih blokova drveta poznatim i kao polubočno rezanje. Od debls od 1m³ možemo dobiti do 700-1000m² furnira. Izgled teksture drveta rezultat je sečenja kroz godove drveta i zavisi od ugla pod kojim je drvo sečeno.

Debljina furnira varira između 0,6 i 2,5 mm u zavisnosti od vrste drveta. Na svetskom tržištu drveta postoji više od 168 različitih vrsta drveta. KALTSIDIS ih predstavlja sve.

Furnir se poistovećuje sa apsolutnom lepotom i savršenstvom prirode. Ne postoji nijedan drugi prirodni proizvod koji može da pruži takvu dodatu vrednost. Mogućnosti primene furnira u svakodnevnim ili poslovnim okruženjima su beskrajne, i obuhvataju otmeni nameštaj, vrata, podove, ukrasne drvene tapete, kuhinjske elemente itd.

Svako pojedinačno drvo ima svoje jedinstvene „osobine“, što dovodi do ogromne raznolikosti furnira. Razne tehnike završne obrade koje se primenjuju na ovu raznolikost unose posebnost boja i tekstura u svaki enterijer.

Tehnike rezanja

Image

Polubočno rezani furnir

Rezanje se vrši pod pravim uglom na godove drveta. Tako se stvara efekat ravne teksture. Pogodno uglavnom za kućni nameštaj.

Image

Frizirani furnir

Efekat ravne tekture sličan onom kod polubočnog rezanja najčešće se koristi u homogenim primenama većeg obima. Pogodno za predvorja hotela, pozorišta.

Image

Bočnica

Rezanjem paralelno sa sredinom trupca, godovi formiraju izdignuti „efekat katedrale“. Pogodno za svaku primenu koja obogaćuje prirodni karakter drveta.

Image

Rotaciono rezani furnir

Čitav trupac je postavljen u strug i okrenut prema sečivu. Proizvodi kontinuirane listove furnira sa velikim varijacijama u teksturi. Pogodno za šperploče, delove stolica, 3D nameštaj.

Tehnike spajanja

Image

Book matched

Najčešća tehnika. Razne trake furnira spojene su zajedno u parovima tako da prave sliku kao u ogledalu, i smenjuju se poput stranica otvorene knjige, stvarajući simetrični obrazac.

Image

Horizontal/ slip matched

Ova tehnika se bira ako treba da se stvori ujednačeni obrazac. Sve trake su okrenute na isti način.

Image

Mixmatched

Tehnika koja nudi prirodan izgled „punog drveta“ nasumičnim spajanjem odabranih snopova furnira od istog trupca.

Image

Reverse slip matched

Tehnika koja nudi ujednačeni obrazac gde su komponente složene nasuprot jedna drugoj.

Image

Random matched

Tehnika koja koristi jedinstvene bočno i polubočno rezane trake što rezultira potpuno nasumično spojenim obrascem.

Image

Balance Matched

Tehnika koja koristi male komade furnira koji su simetrično zalepljeni. Uobičajeno se koristi na marquetery uzorcima

Kvalitet

KALTSIDIS WOOD INDUSTRY je butik kompanija koja proizvodi proizvode
po meri za svakog klijenta

Naša filozofija je da proizvodimo visokokvalitetne
ploče koje odgovaraju vašim potrebama i premašuju vaša očekivanja

Oak Crown cut quality samples

Image

Superior / Architectural

Ova klasa koristi jedinstvene furnire. Ističu se savršenstvom i retkošću. Svaki trupac je veći od 700m2 i kada se koristi, nadogradiće vaš projekat izgledom i teksturom koja se proteže celom površinom. Vrhunski kvalitet se koristi samo na velikim arhitektonskim projektima i / ili privatnim projektima koji se pamte

Image

Extra

Ova klasa koristi furnire sa jasnom uravnoteženom bojom i ujednačenom strukturom. Svaki trupac, preko 300m2, je bez ikakvih nedostataka, poput čvorova, promene boje, ljuspica, i nudi čisto savršenstvo. Extra kvalitet se koristi za svaku projektnu ideju koja traži savršenstvo u svakodnevnom korišćenju prostora

Image

Alpha

Ova klasa koristi fličeve sa manje simetrije, manjim varijacijama u boji i malo karakteristika „prirodnog drveta“ što ne ugrožava visokokvalitetni izgled konačnog proizvoda. Svaki trupac, preko 200m2, relativno je ujednačenog izgleda i dodaje visoku vrednost svakom prostoru. Kvalitet furnira koji se najčešće koristi u bilo kojoj vrsti projekata.

Image

Commercial / AB

Ovu klasu karakteriše prirodni izgled drveta. Jake varijacije u boji i strukturi su ovde uobičajene. U ovoj klasi mogu biti prisutni i neki čvorovi na boji drveta. Komercijalni kvalitet se naširoko koristi na svakodnevnim projektima zbog njegove cenovne osetljivosti.

Oak Rift / Quarter cut quality samples

Image

Superior / Architectural

Ova klasa koristi jedinstvene furnire. Ističu se savršenstvom i retkošću. Svaki trupac je veći od 700m2 i kada se koristi, nadogradiće vaš projekat izgledom i teksturom koja se proteže celom površinom. Vrhunski kvalitet se koristi samo na velikim arhitektonskim projektima i / ili privatnim projektima koji se pamte.

Image

Extra

Ova klasa koristi furnire sa jasnom uravnoteženom bojom i ujednačenom strukturom. Svaki trupac, preko 300m2, je bez ikakvih nedostataka, poput čvorova, promene boje, ljuspica, i nudi čisto savršenstvo. Extra kvalitet se koristi za svaku projektnu ideju koja traži savršenstvo u svakodnevnom korišćenju prostora

Image

Alpha

Ova klasa koristi fličeve sa manje simetrije, manjim varijacijama u boji i malo karakteristika „prirodnog drveta“ što ne ugrožava visokokvalitetni izgled konačnog proizvoda. Svaki trupac, preko 200m2, relativno je ujednačenog izgleda i dodaje visoku vrednost svakom prostoru. Kvalitet furnira koji se najčešće koristi u bilo kojoj vrsti projekata

Image

Commercial / AB

Ovu klasu karakteriše prirodni izgled drveta. Jake varijacije u boji i strukturi su ovde uobičajene. U ovoj klasi mogu biti prisutni i neki čvorovi na boji drveta. Komercijalni kvalitet se naširoko koristi na svakodnevnim projektima zbog njegove cenovne osetljivosti