Hero image

Boheme

Alternativni pristup životu

Furniri posebne obrade i karaktera


Inspiracija

Inspirisani solo putovanjima motorom širom sveta
i nekonvencionalnim umetničkim načinom života


Dimljeni furniri

Tehnički obrađeni furniri
za tamniji karakter

Farbani furniri

Furniri postojane boje u punoj debljini.
Ujednačen izgled. Prirodan izgled.