Hero image

Устойчивост

Отговорно бизнес поведение
и екологосъобразноразвитие и практики

Екологично и корпоративно съзнание

Екологични продукти и услуги

Гарантираме, че екологичната отговорност остава неразделна част от нашия растеж

Корпоративна отговорност

Творчески иновации, най-високо качество
и способност да вдъхновява

Качествена и дълготрайна работна среда

За KALTSIDIS корпоративната отговорност
е задължителна предпоставка за високи постижения.
Нашият фокус е върху отговорното бизнес поведение
и екологосъобразното развитие и практики.

Успехът ни се мотивира и осигурява от силно
изразени качества, включващи креативност,
иновации, високо качество и способността
да вдъхновяваме нашите служители и партньори.

Нашите служители са част от семейство,
осигуряващо сигурност, растеж и дълготрайна
работна среда. Повечето от нашите служители
остават във фирмата до пенсионирането си,
а в много случаи при нас идват да работят
и техните наследници.

Състоянието на обществото е важно за нас,
затова всяка година правим дарения на НПО,
работещи по хуманитарни каузи. Като член
на Гръцката асоциация на дървообработващата
промишленост и Индустриалната федерация на Гърция,
участваме в общественополезни дейности и събития.

Естествено мислене

„Ако се вглеждате по-дълбоко в природата,
ще разбирате всичко по-добре“

Алберт Айнщайн

Дървото е уникален естествен материал.
Единственото условие за производството му е слънчевата светлина.
Устойчив е и намалява въглеродния отпечатък основно по два начина.
Първият е чрез складиране на въглерод и освобождаване на кислород.

Второто е чрез намалените емисии на парникови газове:
Производството на дървени материали изисква по-малко енергия
от това на всички останали строителни материали.
Дървото има по-добро съотношение якост-тегло,
което ни позволява да заменим с него други по-малко
екологични строителни материали.

В края на тяхната използваемост, дървените продукти могат безопасно да бъдат бракувани, рециклирани или използвани в изделия с по-висока стойност.

Често срещана заблуда е,
че купуването на изделия от дървен материал води до обезлесяване.
Използването на отговорни доставчици гарантира практикуването
на устойчиво управление на горите, което означава,
че за всяко дърво, използвано от KALTSIDIS,
се засажда и отглежда повече от едно дърво.

Естествено мислене

Лепило

Нашето екологично лепило за дърво осигурява същото ниво на ефективност като стандартните лепила, но съдържа материали, които са биоразградими и природосъобразни. Нашето високоефективно лепило постига невероятно здрава връзка, когато се използва за вътрешна и външна дограма, има много ниско съдържание на формалдехид и тъй като полученият дървен продукт е изцяло на биологична основа, лепените части могат да бъдат напълно рециклирани или дори компостирани след приключване на експлоатационния им период.

Лепило Image
Суровини Image

Естествено мислене

Суровини

Използваме суровини
по природосъобразен начин

В KALTSIDIS гарантираме, че нашите доставчици ни предоставят дървесина,
която не е добита незаконно, в нарушение на традиционните
или граждански права или чрез методи, застрашаващи зони
с висока консервационна стойност.

Сертификати

Използваме най-новите технологии и процедурите
по ISO-9001: 2015 в целия ни производствен цикъл,
което ни позволява да предлагаме висококачествени продукти,
сертифицирани по E0, E0.5, E1 и CARB2.
Освен това KALTSIDIS притежава сертификат
от FSC №. TT-COC-006177, TT-CW-006177.

FSC® е посветена на насърчаването на отговорното управление на горите в световен мащаб. Потърсете нашите FSC®-сертифицирани продукти. Ние сме ангажирани с основните трудови стандарти на FSC®. Можете да намерите нашата декларация относно основните трудови стандарти на FSC по-долу, като щракнете върху FSC CLS.

Естествено мислене

Всички отпадъчни
продукти се рециклират

Рециклиране

Предоставяме безвъзмездно част
от нашия скрап на специализирани
компании за обработка на отпадъци.

Използваме останалата част за вътрешно
производство на необходимата ни енергия,
за да разчитаме по-малко на изкопаеми
горива и да намалим въглеродните си емисии.

Всички отпадъчни<br>продукти се рециклират Image